Adevăratul om de ştiinţă ajunge la concluzia existenţei Ziditorului