Prezentarea Centrului de Studii privind Facerea Lumii

Centru de Studii privind Facerea Lumii este o asociaţie nonguvernamentală care are ca scop reamintirea în mediul social a unui adevăr revelat care stă la temelia mântuirii tuturor oamenilor: Dumnezeu este Creatorul întregii lumi, văzute şi nevăzute, inclusiv a omului.

Centru de Studii privind Facerea Lumii, prescurtat în continuare C.S.F.L., este un demers deopotrivă teologic și științific al creştinilor ortodocşi, membri activi ai Bisericii Ortodoxe şi oameni apropiaţi de Dumnezeu. Scopul asociaţiei nu este cu nimic diferit de mărturia de 2000 de ani a Bisericii Ortodoxe Care-L propovăduieşte pe ”Tatăl atotțiitorul, făcătorul Cerului și al Pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor,” pe ”Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii” și pe ”Duhul Sfânt, Domnul de viaţa Făcătorul”, așa cum mărturisim în Crezul Ortodox.

C.S.F.L. îşi propune să adune sub umbrela sa persoane cu pregătire ştiinţifică: profesori, doctori în ştiinţe, diaconi, preoţi, ierarhi, ingineri, medici, dar și studenţi sau masteranzi, care să dea mărturie teologică şi științifică despre Dumnezeu, Cel ce a creat lumea în şase zile şi care se îngrijeşte de mersul ei secundă de secundă.

C.S.F.L. îşi propune să analizeze în detaliu toate aspectele legate de apariția Universului și a omului, și rolul lui în Univers, aspecte care de-a lungul timpului au creat numeroase controverse între oameni: biblice/teologice, geologice, astronomice, biologice, anatomice, geografice, fizice, chimice, matematice sau de altă natură.

Pentru realizarea acest demers îi luăm drept călăuze pe Sfinţii Părinţi ai Bisericii Ortodoxe, care direct sau indirect au abordat în scrierile lor aspectele esențiale despre nașterea Universului, crearea primilor oameni și istoria primelor generații de oameni. Apoi îi luăm drept călăuze pe marii teologi şi pe marii duhovnici ai Bisericii Ortodoxe Universale dar și pe savanții și oamenii de știință creștini.

Noi, membrii C.S.F.L., îi luăm ca ocrotitori în toate aspectele demersului nostru pe Sfinţii Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur şi Grigorie Teologul, stâlpi ai Bisericii noastre ortodoxe, şi pe Sfântul Dionisie cel Smerit (Exiguul).

Modalităţile prin care C.S.F.L. îşi propune să-şi împlinească scopul declarat sunt următoarele:

  • Prin siteurile facerealumii.ro, ziuacreatorului.ro și alte viitoare proiecte online pe care vom publica, studii, traduceri şi alte resurse ştiinţifice şi teologice.
  • Prin revistele Facerii Lumii și Jurnalul Facerii Lumii editate în format tipărit și digital.
  • Prin conferinţe şi întâlniri în ţară şi în diaspora română, susţinute de persoane bine pregătite în domeniul teologiei și al științelor exacte. Conferinţele vor viza în general mediul educativ: şcoli, licee şi universităţi, dar şi parohii ortodoxe.
  • Prin tipărituri: cărţi, broşuri şi pliante distribuite în librării şi magazine online.
  • Prin materiale multimedia: filme şi animaţii expuse pe medii de stocare electronice, prin materiale promoţionale de diferite tipuri distribuite gratuit sau contra cost.
  • Prin tabere şi schimburi de experienţă realizate cu tinerii.
  • Prin parteneriate cu diferite instituţii educative de stat sau din mediul privat, din ţara sau din străinătate, cum ar fi: licee, facultăți, colegii, asociații, institute de cercetare, fundații, etc.
  • Prin colaborări cu instituţiile Bisericii Ortodoxe Romane: patriarhie, mitropolii, (arhi) episcopii, protopopiate şi parohii.
  • Prin colaborări cu asociaţii şi fundaţii care împărtășesc valori comune.

Mottoul centrului va fi: „La început Dumnezeu a creat cerul şi pământul.”

C.S.F.L. îşi propune să ofere elevilor, studenţilor şi profesorilor instrumente bibliografice și resurse informaționale prin intermediul cărora să poată mărturisi Adevărul revelat despre facerea lumii, combătând în acest fel teoriile pseudoştiinţifice și pseudoteologice care au generat sau care au potențialul de a genera justificări pentru rasism, violență de orice fel, ori chiar genocid, așa cum au fost” darwinismul social” și ”socialismul științific”.

 

Claudiu Balan
președintele Centrului de Studii privind Facerea Lumii

Share, dacă ți-a plăcut articolul: