9 Comentarii

 1. Radu
  29 noiembrie 2018 @ 21:54

  „Omul are chipul lui Dumnezeu, străluceşte în el măreţia înţelepciunii Creatorului şi genialitatea Dumnezeirii Lui.” – explică te rog de unde vine cancerul la copii sau copiii nascuti morti, unde este Dumnezeul de care vorbesti?
  „Corpul uman are un designer de ne egalat, genial în microbiologie, genial în fizică, genial în matematică, logica, estetică… pictorul şi arhitectul fiinţei noastre, dar şi al unei naturi atât de frumoase.” – cum explici apendicele sau cum explici bolile congenitale?
  „Eva este din Adam, şi acelaşi sânge curge prin ea. Copiii lor sunt din acelaşi trup şi acelaşi sânge ca şi Adam şi Eva, la fel urmaşii lor, şi de la ei şi noi până astăzi, şi până la ultimul om care se va naşte pe lume. De ce? Pentru ca toţi să fim una, toţi din Adam, toţi să fim uniţi şi conştienţi de unitatea trupului nostru.” – pot lejer sa fac copii cu părinții mei, nu?

  Răspunde

  • Florin
   9 noiembrie 2020 @ 0:15

   Iată simate domn, câteva afirmații de mare valoare pentru orice om.
   Citește și înțelege… 👇👇👇

   Căci întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă.
   2 Corinteni 4:17
   …………

   18. Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.
   Romani 8:18
   …………

   28. De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.
   Romani 8:28
   ……..

   7. Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos.
   8. Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos…
   20. Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.
   21. El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.
   Filipeni 3:7,8,20,21
   ………….

   39. Şi voia Celui ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi.
   40. Voia Tatălui Meu este ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.”
   44. Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.
   47. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are viaţa veşnică.
   51. Eu sunt Pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu pe care Îl voi da pentru viaţa lumii.”
   Ioan 6:39,40,44,47,51
   ………..

   15. pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
   16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
   17. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.
   Ioan 3:15,16,17

   Fiți mult binecuvântat 🙏🙏 🙏

   Răspunde

 2. admin
  29 noiembrie 2018 @ 22:11

  Salut Radu,

  Cancerul la copii, și toate celelalte boli vin dintr-o moștenire genetică distorsionată. Adam și Eva, și primii oameni nu aveau erori genetice în ADN-ul lor. Cu trecerea timpului și cu cât s-au depărtat de Dumnezeu, și au căzut în păcate, lucrând răul prin faptele lor, cu atât au început să apară și problemele genetice. Probleme transmise mai departe urmașilor.

  Astfel astăzi, la aproximativ 7000 de ani de la facerea lumii, trăim într-o lume în care se nasc din ce în ce mai mulți oameni cu malformații genetice.

  De ce îngăduie Dumnezeu boala și suferința la copii?
  Din mai multe motive.

  – ca să-i mustre pe părinți de păcatele lor
  – ca să-i vindece pe părinți de obiceiurile rele și de neiubire
  – ca să-l păzească pe copil de o viață în păcate grele în viitorul de adult
  – ca să-și arate Dumnezeu puterea vindecându-i

  Oricum ar fi, prin această suferință dură, un astfel de copil are un loc asigurat în Împărăția lui Dumnezeu, și va fi răsplătit însutit pentru tot ce a îndurat. Așa cum aici pe pământ a primit pe cele rele, așa în ceruri va primi pe cele bune.

  Printr-o astfel de boală, printr-o astfel de cruce, Dumnezeu iartă mulțime de păcate oamenilor, și nu rămâne nimănui dator, ci tuturor răsplătește cu dreptate și iubire.

  Răspunde

  • Florin
   8 noiembrie 2020 @ 23:50

   Suferința, durerea, nevoile, lipsurile, necazuri de tot felul, moartea sunt rezultatul direct al neascultării lui Adam și Eva de porunca lui Dumnezeu când a zis despre pomul cunoștinței binelui și răului: „să nu mâncați din el, căci veți muri negreșit!”
   Astfel, dacă lui Adam i s-a dat stăpânire, ca administrator șef peste tot pământul cu tot ce este pe el, când a ascultat și a primit insinuarea diavolului prin șarpe, a căzut sub stăpânirea lui, a diavolului. (Geneza 3).
   L-a lăsat pe Dumnezeu de o parte și s-a dat de partea Satanei în răzvrătirea lui, aliindu-se cu aceasta, dar fiind sub puterea și stăpânirea lui de acuma. Și nu numai el și Eva, ci tot ce era sub stăpânirea lor anterior. Adică pământul cu tot ce este pe el, împreună cu ființele care se vor naște în continuare. Împreună și cu noi.
   Astfel intenția lui Dumnezeu în crearea omului a fost deviată, dar nu cu totul și nu pentru totdeauna, căci în și prin Fiul Lui, Dumnezeu a găsit o cale de răscumpărare a ce a fost pierdut prin înșelăciune și uzurpare.
   Da, hainele acelea de piele cu care Dumnezeu a îmbrăcat pe Adam și Eva (vezi Geneza 3:21) au fost din pielea unei alte ființe vii, a unui animal adus ca jertfă ispășitoare/înlocuitoare pentru ei, arătând în viitor către adevăratul „Miel al Lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii”, cum zicea Ioan botezătorul despre Isus, la botez.
   Așa că durerile, suferințele, lipsurile, necazurile de tot felul, Dumnezeu le transformă în instrumente de lucru pentru reabilitarea, educarea și disciplinarea ființei umane păcătoase și rebele, nu pentru că urăște pe om, ci pentru că omul l-a urât pe Dumnezeu.
   De la căderea în păcat, omul, în mod natural tinde în continuu să se depărteze de Creatorul și Autorul existenței lui. Iar Dumnezeu, prin orice mijloace posibile, dar legale, caută să-l scape pe om de moartea de care a murit Isus pe Cruce. O moarte din care păcătosul nepocăit nu va mai fi înviat niciodată. Deși Isus, prin faptul că nu a păcătuit, a înviat pentru toți aceia care invocă lucrarea ispășirii pentru sine, și își continuă viața în supunere față de Cristos.

   Focul iadului nu e pregătit pentru om, ci pentru diavolul și îngerii lui, cum zice Isus în evanghelia după Matei 25:41.
   Astfel, cine va stărui în necredință, răzvrătire și refuz conștient și încăpățânat de a primi iertarea de păcate, împăcarea cu Dumnezeu și restaurarea ființei sale, prin Isus și prin lucrarea Duhului Sfânt, se va așeza singur de partea celor deja condamnați pieirii prin foc, adică Satana și îngerii lui răzvrătiți.

   În mijlocul a tot felul de împrejurări, bune sau rele, dureroase sau voioase, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt caută să ne ajute în a ne desăvârși caracterul într-o tot mai deplină asemănare cu Cristos, pentru a putea fi găsiți vrednici și apți a primi viața veșnică, pentru care am fost creați.

   Scurta noastră viață e DOAR o școală cu multe examene și cursuri intensive pentru pregătirea primirii premiului vieții veșnice în societatea sfinților îngeri și a prezenței nemijlocite a Tatălui și a Fiului, Creatorul și Răscumpărătorul omului.

   Deci, supunere smerită pentru o vreme, apoi Dumnezeu ne va ridica și înălța pentru totdeauna în slava Sa.

   „Ți s-ar arătat omule ce este bine, și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” Mica 6:8

   Multă pace și binecuvântare să aveți 🙏

   Răspunde

 3. Florin
  8 noiembrie 2020 @ 23:02

  Felul în care Dumnezeu a creat pe Adam și Eva spune ceva despre Tatăl și Fiul. Familia umană este o reflexie a Dumnezeirii, un tablou viu în miniatură a dumnezeirii.
  După cum Eva nu a fost născută sau creată separat de Adam, ci a ieșit din Adam, tot astfel Isus Cristos nu a fost făcut sau creat separat de Tatăl, ci a ieșit din Tatăl.
  …”os din oasele mele și carne din carnea mea, zicea Adam. Adică cineva de aceeași natură, de aceeași ființă cu mine, cineva cu care pot avea comunicare, comuniune, intimitate.” Cu animalele pe care tocmai le contemplase anterior, deși erau și ele ființe vii, totuși îi era imposibil să aibă vreun fel de parteneriat, tovărășie, relație de egalitate, de tu-a-tu…
  Aceasta este o demonstrație a faptului că pe cât este Eva om, ființă umană, pe atât e Isus Cristos Dumnezeu.
  Adam și Eva reflectă pe Dumnezeu Tatăl în relație cu Fiul. Aceeași natură, statut și ființă.
  Ca și în cazul Adam și Eva, un fel de al doilea sine, al doilea eu, o prelungire a aceleiași ființe într-o altă persoană distinctă, dar egală cu sine.

  Tot ce a făcut și face Dumnezeu are un motiv bine definit împreună cu un scop precis.
  Tot ce a zis Dumnezeu are motiv și scop.
  Dumnezeu nu a făcut și nu a zis nimic la întâmplare, ci totul are un rost. Ceea ce face Dumnezeu are sens și logică.

  În apocalipsa 12:7-9 nu se descoperă fondul, contextul în care a fost creată lumea, motivul cât și scopul pentru care a fost creată.

  Îndrăznește!

  Cu multă plăcere voi răspunde.

  Răspunde

 4. Alexandra
  29 ianuarie 2021 @ 0:52

  Eu as vrea sa v-a multumesc pentru aceste explicați si modul in care o faceti, nu știu cine sunteti dar v-a respect maxim.
  Din pacate trăim vremuri din ce in ce mai grele, niste vremuri care efectiv te fac sa uiti de existenta lui sau pot spune ca sunt fel si fel de profeți si „dumnezei”, iar nu mai sti ce sa crezi, si oameni sunt pierduti pe zi ce trece …. acum din ce in ce mai putina lume crede în existența DOMNULUL.
  Poate si pentru faptul că nu îl pot vedea sau ei zic ca ,, de ce nu ma ajutat cand am avut nevoie, sau de ce nu a facut aia, sau de ce nu se arată sau fel si fel de astfel de intrebari”
  Poate chiar se apropie sfarsitul lumi …
  Dar eu sper sa ne poata ierta pe noi păcătoși.!;(

  Răspunde

  • admin
   29 ianuarie 2021 @ 9:53

   Cu drag. Mă bucur că vă este de folos. Așa e, trăim vremuri în care oamenii au atât de mulți „învățători” încât nu mai știu unde să plece urechea. Cuvântul Domnului din Sfânta Scriptură este fundația adevărului pentru lume.

   Răspunde

 5. Tim
  6 februarie 2021 @ 13:37

  Profesorul biblic Ziony Zewit sustine ”Dacă a fost facuta din coastă ar trebui ca barbatul sa aiba o coastă lipsa ceea ce nu este adevarat din punct de vedere fizic…totusi barbatul are un os lipsă…

  https://www.historia.ro/sectiune/actualitate/articol/o-noua-teorie-revolta-crestinismul-si-iudaismul-eva-a-fost-creata-dintr-un-os-al-penisului-lui-adam-nu-din-coasta-lui

  Articolul original

  https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/bible-interpretation/the-adam-and-eve-story-eve-came-from-where/

  Răspunde

 6. Dr. Eva
  27 decembrie 2022 @ 16:57

  Faptul că Dumnezeu a creat-o pe Eva din coasta lui Adam nu este deloc întâmplător ci este o dovadă că Dumnezeu este atoateștiutor și că el l-a creat pe om ( deci stia in detaliu cum funcționează).
  Coasta este un os lung și oasele lungi au pe lângă funcția de susținere a greutății corpului și aceea de a produce celule stem. Celulele stem sunt celule pluripotente care se pot diferenția ulterior în toate celelalte tipuri de celule din organism. Prin urmare costa cel mai potrivit lucru pe care putea Dumnezeu să îl ia din Adam că sa o facă pe Eva.
  Ceea ce medicina moderna a descoperit după mii de ani Dumnezeu a știut de la început pentru că am fost modelați de cea mai strălucită minte din univers și nu suntem urmarea unui proces de evoluție mai mult sau mai puțin haotic.
  Nu doar că Dumnezeu a luat exact ce trebuia ca sa o creeze pe Eva dar a făcut-o într-o manieră în care Adam sa nu suferea: l-a anesteziat (a adus un somn adânc asupra lui).
  In orice domeniu am fi, daca dorim sa cunoaștem lucruri pe care nu le înțelegem, nu ne rămâne decât să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, făuritorul tuturor celor văzute și nevăzute și să spunem odată cu înțeleptul împărat Solomon:

  ” Pune-ţi nădejdea în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe priceperea ta.
  Pe toate căile tale gândeste la Dânsul şi El îţi va netezi toate cărările tale.
  Nu fii înţelept în ochii tăi; teme-te de Dumnezeu şi fugi de rău;
  Aceasta va fi sănătate pentru trupul tău şi o înviorare pentru oasele tale.”

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *